Cơ cấu tổ chức

09/04/2015 bởi Quản trị viên

CƠ CẤU TỔ CHỨC
  • Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DANA
  • Tên giao dịch : DANA CORPORATION
  • Tên viết tắt : DANA CORP.
  • Trụ sở giao dịch : Số 56 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê – Tp Đà Nẵng
  • Điện thoại : 84-511-3646555
  • Fax : 84-511-3646746
  • Website : www.dana.com.vn / www.danaford.com.vn
     
  Ông: Nguyễn Vĩnh Thọ
Chủ Tịch HĐQT
 
     
  Ông: Phan Vĩnh Thuyên
Tổng Giám đốc Công ty
 
     
 Ông: Lương Văn Tín
  Phó TGĐ Kinh doanh
                                             
                                             
Bà: Đào Thị Bích Huệ
Kế toán trưởng